img

CVB2060 ELCTRC MOTOR 600KW(805HP)-6000V-50HZ-HGF